Bruggen zijn krachtig. Bruggen verbinden werelden.

In mijn netwerk bevinden zich veel krachtige bruggen; het is inspirerend om hen in actie te zien en hoe ze op geheel eigen wijze verbinden. Toch wordt de brugfunctie ook veel mensen (ongewild) in de schoenen geschoven. Vooral wanneer je tot een minderheidsgroep behoort.

Er wordt verwacht dat je jouw fundament ten dienste stelt aan de reis van anderen. Je bent een stille reisgids voor de stroom mensen die jou als brug gebruikt om een blik te werpen aan de overkant.

Een overkant die er soms mag zijn.
Maar liever niet te veel.
Op de achtergrond. Stevig.
Voor als mensen toe zijn aan hun reis.

Bruggen zijn krachtig.
Bruggen verbinden werelden.

Maar wie bepaalt wie bruggen zijn in onze samenleving?
Welke werelden zij verbinden?
En wie de brug mogen gebruiken?

Deze gedachtegangen verschenen eerder als post op LinkedIn.

Nog geen reactie — begin het gesprek.