Paula-Irik

Paula Irik

Geestelijk verzorger en auteur

Paula Irik (1952) was tot aan haar pensioen geestelijk verzorger in de ouderenzorg. Zij werkte eerder als wijkpredikant in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt en als arbeidspastor bij DISK-Amsterdam. Zij schreef meerdere boeken over de eigen stem van mensen met dementie en over hoe met hen verbinding te maken.

Recente titels: ‘Een beetje boos mag best. Dementees, m/net poëzie’ (samen met Bette Westera en Sylvia Weve); ‘Want we hebben allemaal de morgen’ (samen met Irene Kruijssen); ‘Samen rijmt op amen. Bijbelverhalen met een knipoog’ (samen met Sylvia van Rijn). Als vrijwilliger in woonzorgcentrum Eben Haëzer (Amsterdam Zuidoost) blijft Paula bij bewoners met dementie betrokken en zich inzetten voor hun waardigheid en de emancipatie van hun eigen taal (het Dementees) en tegen het dementie-taboe.

Recente artikelen van Paula Irik