Yvonne-Brink

Yvonne Brink

Yvonne Brink heeft gewerkt als bedrijfsjournalist en eindredacteur in de universitair medische wereld. Haar grote fascinatie is hoe mensen woorden, symbolen en rituelen zoeken voor ‘dat wat ons overstijgt’ en de overlap en de verschillen die daarin te zien zijn.

In de jaren ’80 haalde ze haar kandidaats Theologie. In 2015 rondde ze de master Godsdienstwetenschap af waarin ze zich specialiseerde in de Oosterse godsdiensten. Sinds 2010 bestudeert ze het Radhasoamigeloof, een Indiase devotionele religie waarin de goeroe centraal staat. De Dayalbagh ashram van deze religie, in de noord-Indiase stad Agra, heeft ze meerdere malen bezocht en aanhangers ervan geïnterviewd.

Haar drive is om een andere belevingswereld inzichtelijk te maken. Andere thema’s die haar aandacht hebben, zijn gender issues en uitingsvormen van religie in de moderne wereld. Ook werkt ze als redacteur voor De Linker Wang, de religiewerkgroep van Groen Links.

Recente artikelen van Yvonne Brink