NW Videoreeks – Dossierbeeld website ‘Stories of Belonging’ Beeld 3

Stories of Belonging bestaat uit vijf videoportretten van jongeren uit verschillende culturele en levensbeschouwelijke gemeenschappen. Zij laten de kijker zien uit welke traditie zij voortkomen en hoe zij op unieke wijze hun levensbeschouwing vormgeven. Het thema dat hierin centraal staat is belonging.

Doelgroep:

  • Online lesprogramma (scholieren bovenbouw VO en studenten MBO
  • Gespreksstarters: jongeren 16+
  • Dialogen: (jong)volwassenen

Belonging verwijst naar de menselijke behoefte om te behoren tot een bepaalde gemeenschap en zich in deze omgeving thuis en geborgen te voelen. Het refereert ook naar het proces van in- en uitsluiting. Wanneer word ik geaccepteerd en gerespecteerd door mijn omgeving? Waar hoor ik thuis? En waar voel ik me thuis? Naast fysieke gemeenschappen, kan ook God een permanente sense of belonging bieden. Een thuisgevoel dat constant aanwezig is.

In deze serie staan Noud Fortuin (protestants-christelijk), Enaam Ahmed Ali (islamitisch), Sofyan El Bouchtili (atheïstisch), Dewwret Sitaldin (hindoeïstisch) en Anouk Dorfmann (joods) centraal. Zij laten de veelzijdigheid van hun levensbeschouwelijke identiteit zien. Hoe bewegen zij zich tussen verschillende werelden? Hoe vinden zij een manier om zich zowel thuis te voelen in de Nederlandse samenleving als in hun levensbeschouwelijke gemeenschap?

De videoreeks geeft ook een beeld van de zoektocht en worsteling van de jongeren. Ze zijn ogenschijnlijk kwetsbaar door de positie die zij hebben in de samenleving. Ze zijn onderdeel van een minderheidsgroepering. Maar ondanks of juist dankzij deze positie laten zij de kijker zien hoe sterk ze zijn: ze vinden hun thuis op verschillende plekken en omarmen hun levensbeschouwelijke identiteit.

De video’s en de aanvullende interviews vind je hier: www.nieuwwij.nl/dossiers/stories-of-belonging/

Inhoud van de lessen:
Les 1. Wie ben jij? – video Noud
Les 2. Beelden van jou – video Enaam
Les 3. Erbij horen – video Sofyan
Les 4. Geloof als houvast – video Dewwet
Les 5. Thuis in een traditie – video Anouk

Stories of Belonging plaatje lessen

Kosten lesmateriaal: 75 euro per klas (max 30 leerlingen)
De cursus is ook individueel te volgen.
Start: op ieder moment, na ontvangst betaling

NW_Academy_logo_RGB