De onderwijsminister heeft volgens de moskeeën bewust gehandeld in strijd met de Grondwet, zich schuldig gemaakt aan discriminatie bij de uitoefening van zijn ambt, aan groepsbelediging en aan het aanzetten tot haat en discriminatie. De grondslag voor de klacht wordt volgens de bestuurders gevormd door de vrijgegeven beleidsnota’s van het ministerie van OCW en reportages van NRC en Nieuwsuur.

De ondertekenaars, allen bestuurders van moskeekoepels die samen meer dan tweehonderd moskeeën en islamitische organisaties vertegenwoordigen, beschouwen het strafrecht als een laatste middel. Liever hadden zij het anders gezien, zo stellen ze. “Maar de koepels voelen zich gedwongen dit pad te bewandelen daar de ‘normale’ checks en balances klaarblijkelijk niet hebben gewerkt.”

Ze schrijven: “Een minister die anderen verwijt zich niet te houden aan de democratische rechtsstaat moet zelf het goede voorbeeld geven en geen beleidsplannen presenteren die juist dat doen, wat hij zegt te willen bestrijden.”

Doorgaans is de behandeling van een aangifte zoals deze, in handen van de regering. “Daar de ministerraad zich echter akkoord heeft verklaard met de plannen van de minister, hebben de ondertekenaars er op aangedrongen de aangifte aan de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad toe te vertrouwen,” zo lichten de moskeebestuurders toe.

Lees ook

pexels-rodnae-productions-6936144

Moskeekoepels: “Voorstel kliklijn aanval op godsdienstvrijheid”

Onderwijsminister Wiersma wil grip krijgen op wat aan vorming gebeurt in moskee en thuis

pexels-cdc-3992949

Veilig en vrij onderwijs. Zeven Kamervragen voor minister Wiersma

Onderzoeker De Koning ziet dat moslims bij voorbaat als verdacht worden aangemerkt

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.