Beste Kees van der Staaij, beste SGP-Jongeren,

Het kost me direct al enige moeite om deze brief te beginnen, want welke aanhef gebruik je voor mensen van uw politieke beweging? Uiteindelijk heb ik gekozen voor het simpele, nette en gebruikelijke ‘beste’. Het is namelijk mijn wens om de beste versie van Kees en de SGP-Jongeren aan te spreken. Een versie die ik al enige tijd niet heb gezien. Er moet mij echt iets van het hart.

Laat me vooropstellen dat de SGP en ik vermoedelijk nooit dikke maatjes zullen worden. Hoe kan dat ook? U wijst mij af om enkele aspecten van wie ik ben: ongelovig humanist en homoseksueel. Ik verwerp uw uitsluitende en onderdrukkende opvattingen.

Toch is het niet altijd ellende tussen ons geweest. We stonden zelfs zij aan zij toen het ging over het verbod op de weigerambtenaar (ik heb daarover zelfs goed contact gehad met een van uw senatoren), al was dat vermoedelijk met een andere motivering. Ik heb ook lang respect gehad voor de wijze waarop Van der Staaij zijn rol vervult in het parlement. Weliswaar vertolkt hij niet mijn standpunten, maar de wijze waarop hij het debat voert, met humor, kennis en gevoel voor het politieke spel, kon rekenen op mijn waardering.

De SGP en ik zullen nooit dikke maatjes worden. Hoe kan dat ook? U wijst mij af om enkele aspecten van wie ik ben: ongelovig humanist en homoseksueel.

De enige reden waarom ik de SGP kon tolereren, was het feit dat het ging om een kleine en weinig invloedrijke partij. Uiteindelijk heb ik u nooit gezien als een politieke bedreiging voor mijzelf en de meeste medestanders uit de LHBTQI-gemeenschap, voor mijn zus en vriendinnen, of voor on- of andersgelovigen. Degenen die u over het algemeen echt geweld aandeed waren de mensen in uw eigen geloofsgemeenschap die afwijken van uw – te nauwe – normen. Dat is al erg genoeg.

Maar sinds een tijd ben ik u op een nieuwe wijze gaan zien. Uw Islammanifest en islamofobe taalgebruik hebben me woedend gemaakt. Uw uitsluiting en onderdrukking was al erg genoeg, maar nu heeft u welbewust besloten om mee te gaan in de haatzaaiende en ophitsende praktijken die we van andere groeperingen en partijen gewend zijn. U, Kees van der Staaij, staat nu in hetzelfde rijtje als al die mensen die bevolkingsgroepen hebben gediscrimineerd, gestigmatiseerd en gedehumaniseerd.

SGP-islamdebat
Flyer van de SGP Jongeren Beeld door: SGPJ

De naïeveling in mij hoopte dat het manifest en uw campagnetaal ‘slechts’ holle retoriek was. Dat zou het overigens niet minder erg maken. Niet in een tijd waarin islamitische Nederlanders consistent en al jarenlang te maken hebben met de meest vreselijke dehumanisering door politici, media, opiniemakers en activisten. Uw kleine partij heeft een middel gevonden om eindelijk aan te sluiten bij een grotere Nederlandse beweging. Waar u eerder wat in de marges brabbelde, heeft u eindelijk een platform gevonden om een beetje meer mainstream te worden.

Het is misschien dus niet zo vreemd dat u ervoor kiest om deze lijn door te zetten. Dat de bewuste uitnodiging een dag na 4 en 5 mei is gepubliceerd, is extra wrang, maar gezien de geschiedenis van de SGP niet verwonderlijk. Waarom kiest u hier nu voor? Waarom deze benadering, dit taalgebruik? Waarom blijft u niet bij feitelijke problemen als intolerantie en de diverse vormen van geweld die daarmee gepaard gaan? Nuchter en sober, zoals we van u gewend zijn. Ik vermoed dat het een soort onbegrijpelijke verdediging van uw eigen intolerantie is.

U kunt zich nu optrekken aan Wilders, Rutte en co. U heeft de kans gekregen en genomen om de giftige olievlek van islamofobie nog verder te verspreiden. Eindelijk is uw dominantie ook buiten uw eigen kring te voelen. Misschien is dit wel uw kans om minder geridiculiseerd en aangevallen te worden op uw eigen conservatieve en fundamentalistische koers. “De vijand van mijn vijand is ook mijn vijand.”

De naïeveling in mij hoopte dat het manifest en uw campagnetaal ‘slechts’ holle retoriek was. Dat zou het overigens niet minder erg maken.

Beste Kees, beste SGP-jongeren, ik wil het beste in u aanspreken, maar ik weet niet goed waarin ik dat moet zoeken. Uw politiek blijkt keer op keer er een van repressie, uitsluiting en afwijzing te zijn. Gekleed in een net jasje en met een semi-vriendelijke glimlach lijkt het nog wat, maar geloof me wanneer ik u zeg dat het overeenkomt met het slechtste in andere politieke bewegingen, of zij nu kapitalistisch, socialistisch, nationalistisch, islamitisch, joods of boeddhistisch geïnspireerd zeggen te zijn.

Groet,
Bart Mijland – De Groen & Kleurrijke Humanist

Overige artikelen over de SGP en islam:

  1. Een islam-manifest bij de SGP door rabbijn Lody van de Kamp
  2. Ik schaam me als christen kapot voor de SGP door theoloog Alain Verheij
  3. Christenen worden misbruikt voor anti-islam retoriek door cultuurtheoloog Frank G. Bosman.

Update:

B Mijland bw

Bart Mijland

Humanist

Bart Mijland is de Groen & Kleurrijke Humanist en houdt zich bezig met vraagstukken rondom duurzaamheid, diversiteit en inclusie. …
Profiel-pagina
Al 31 reacties — praat mee.