Arnold Yasin Mol

Arnold Yasin Mol

Theoloog

Arnold Yasin Mol studeert islamstudies en religiewetenschappen (Leiden universiteit) en richt zich op theologisch-antropologische constructies (God-en mensbeelden) binnen de islamitische theologie (‘ilm al-kalam), exegese (tafsir), en rechtsfilosofie (usul al-fiqh) in relatie tot het mensenrechten discours.

Hij doceert islamwetenschappen met specialisatie theologie en tafsir bij Fahm Instituut, en bij verschillende andere instituten en moskeeën. Eerder studeerde hij o.a. biochemie en christelijke theologie en heeft diverse academische publicaties op zijn naam staan.

Recente artikelen van Arnold Yasin Mol