Matthijs en Cor – NBG

Matthijs de Jong

Prof. dr. Matthijs de Jong is hoofd vertalen bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en hoogleraar Bijbelvertalen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Samen met Cor Hoogewerf schreef hij het boek ‘Hemels groen – nieuw licht op duurzaamheid als Bijbels thema’ (NBG: Haarlem / Antwerpen, 2024).

Hij studeerde theologie in Leiden en Assyriologie in Oxford. Hij is specialist in de teksten van het Oude en Nieuwe Testament. In 2006 promoveerde hij (cum laude) op onderzoek naar Jesaja en nieuw-Assyrische profeten, een onderzoek dat in 2007 werd bekroond met de Erasmus studieprijs. Zijn proefschrift is hier na te lezen. Hij werkt sinds 2006 bij het Nederlands Bijbelgenootschap als hoofd Vertalen en bijbelwetenschapper – met focus op het Nieuwe Testament. Sinds begin 2016 is hij hoofd Vertalen.

Recente artikelen van Matthijs de Jong