Climax

In Turbulentie beschrijft Annette Herfkens hoe ze in de Vietnamese jungle een vliegtuigcrash overleeft. Na zeven dagen bereikt ze de totale overgave in ‘een moment van extatische vrijheid’:

‘Ik ben het moment. Ik behoor toe aan het Leven zelf! Aan het universum. Aan God.’

‘Leven’ en ‘universum’ en ‘God’ lijken samen te vallen in haar mystieke ervaring. Maar zijn ze ook met elkaar inwisselbaar? Elkaars synoniem?

Ik denk eerder dat er sprake is van een opbouw. De opbouw van een climax. Het woord ‘God’ onderscheidt zich als het hoogste, het overstijgende, het ultieme. En dat vooral in het tere, het kwetsbare: de vreemde, overvloedige liefde die ze in die bizarre situatie ervaart. God als het beste en edelste in een mens, juist als hij niet meer is dan een wrak.

Voor dat specifieke ‘gevoel’ hebben we dan toch blijkbaar het woord ‘God’ nodig. Het enige woord dat deze ervaring dekt.

Magneet

Eigenlijk ben ik het zat, het getob met dat woord. Als ik zie hoeveel ‘God’ betekent voor mensen die er open voor staan, hoe ‘God’ een werkelijkheid is in veler leven, dan moet het maar zo zijn dat hele volksstammen bij dat woord aan een kille regelneef in de hemel denken. Dat is onvermijdelijk. Elk woord kan immers tot Babylonische spraakverwarring leiden.

De beleving van de God van de traditie is ook niet zo eenduidig theïstisch als in de huidige theologie soms wordt afgeschilderd. Onze voorouders ervoeren God niet uitsluitend als een ‘bovennatuurlijk, van ons gescheiden wezen’, maar juist midden in de aardse werkelijkheid.
Het is allemaal niet zo zwart/wit.

Zo bezocht ik een doodzieke man in het ziekenhuis. Hij was bepaald niet kerks, type liberaal volksgeloof, maar hij had vast wat we zouden noemen zo’n ouderwets ‘theïstisch godsbeeld’.
Waarom herinner ik me dat bezoek als zo warm en troostrijk?

Nauwelijks nog uit zijn woorden komend zei hij: ‘Dominee, wilt u nog eens wat voorlezen over God? Het maakt niet uit wat. Want als je zo ziek bent als ik, dan hoor je die dingen zo graag.’

Dan hoor je die dingen zo graag…

Die dingen van God. Dat woord ‘God’ dat alles naar zich toe trekt als ijzervijlsel naar de magneet. Een veld van liefde.

Vijver

Ja, ik weet ook niet wat het is en ik heb er geen enkel rationeel argument voor, maar niets of niemand ter wereld kan mij afbrengen van het besef dat er een Liefde is waarin wij allemaal thuiskomen. Ongeacht of je dat nu God, Allah of Brahma noemt. Of licht, bron, het numineuze, het heilige, Nirwana, Logos of helemaal Niets.

Natuurlijk is het woord ‘God’ te klein om dat mysterie te bevatten. Daarom moet het ook gezien worden als een symboolwoord dat verwijst, van zichzelf vandaan: het convergerende punt op de horizon, van waaruit talloze lijnen divergeren in een onbevattelijk universum.

Een puntje in de verte, meer is het niet, dat woord ‘God’. Het is in zichzelf niets dan een betekenisloze soortnaam. Het is behelpen zoals elk dichtwoord behelpen is. Maar het roept werelden op.

Voor mij is het van jongs af aan een stille vijver van licht.
Die schoonheid en liefde weerspiegelt.
Aan de oevers waarvan een mens altijd weer op adem komt.

Daarom wil ik het niet kwijt.

Buber: Ich und Du

Tot zover mijn beleving. En ik bevind me in uitstekend gezelschap. Bijvoorbeeld van Martin Buber. Hij stelt: ‘Waar zou ik een woord vinden dat hierop gelijkt om het hoogste aan te duiden? […] Wij kunnen het woord ‘God’ niet schoonwassen en wij kunnen het niet heel maken.’

Echter… veel belangrijker dan het spreken over God acht hij het element van de relatie. Belangrijker dan het woord ‘God’ is de levende werkelijkheid daarachter. Dat ik die aanspreek: Jij.
Liefde, onze diepste bron, kan immers niet anders dan persoonlijke ontmoeting zijn: Ich und Du.

Of zoals Erica Meijers zijn filosofie samenvat: ‘God is de eeuwige Jij die onder alle omstandigheden een tegenover blijft.’

WIM JANSEN DSC00988 uitsnede

Wim Jansen

Theoloog, schrijver en dichter

Tot zijn emeritaat in 2015 was Wim Jansen (1950) predikant van Vrijzinnig Delft en de Vrijzinnige Koorkerkgemeenschap in Middelburg. En hij …
Profiel-pagina
Al 16 reacties — praat mee.