Als je ‘Richard en de reformatie’ terugvertaalt naar ‘Tijs en de ramadan’ zie je merkwaardige dingen. Bijvoorbeeld dat Van Mulligen afvalligheid in de islam vergelijkt met seksueel misbruik in christelijke kring. Een element uit de islam waar binnen de islam weinig discussie over is (afvalligheid is verboden, los van de vraag welke straf daarop staat), vergelijken met een verschrikkelijke ontsporing binnen het christendom, die werkelijk door niemand wordt verdedigd…

Verwijten kloppen niet

Van Mulligen verwijt ons ‘een hele reeks vooroordelen’ over moslims heen te kieperen. Dat verwijt werp ik van mij. Het klopt dat we in het programma, behalve dat we de Ramadan gezellig meebeleven, ook ingaan op lastige vragen. Hoe zit het bijvoorbeeld met de ongelijkwaardigheid van man en vrouw in (delen van) de islam, met de problemen die je krijgt als je stopt met geloven en met de ongelijkheid volgens velen in de islam tussen moslims en niet- en andersgelovigen? Dat zijn geen vooroordelen, dat zijn dogma’s die in delen van islamitisch Nederland voluit van kracht zijn.

Of ik het leuk zou vinden als een buitenstaander zo’n soort programma over het christendom zou maken? Vast niet, fundamentele kritiek is nooit leuk. Toch zou ik er niet bang voor zijn. Kom maar op! Het zou vast bijdragen aan een gesprek of, zo je wilt, debat over de verschillen tussen het christendom en de dominante Nederlandse cultuur. Lijkt me heel zinnig als je samenleeft en de verschillen tussen beide fundamenteel zijn.

Dialoog mét lastige vragen

Mijn stellige overtuiging is dat het voeren van een dialoog zonder lastige vragen te stellen zinloos is. Dat is waar Van Mulligen voor lijkt te pleiten. Ga vooral met moslims praten, maar stel geen moeilijke vragen. Wat is dat voor een journalistiek? Wat is dat ten diepste voor een desinteresse in wat moslims vinden en geloven?

Van Mulligen verwijt ons verder mee te liften op door de media gevoede negatieve sentimenten over de islam. Reële zorgen van Nederlandse burgers over delen van de islam betitelt hij als ‘sentiment van de onderbuik’. Wat een merkwaardige, elitaire gedachte. Aan moslims geen moeilijke vragen stellen en tegen niet-moslims die bezorgd zijn zeggen dat ze last hebben van sentimenten in de onderbuik…

EO-Tijs-Fawaz
Hoe om te gaan met radicale imams? Beeld door: NPO/EO

Wij hebben ervoor gekozen met de breedte van de islamitische gemeenschap in gesprek te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat dat vooroordelen slecht. Het kan bijna niet anders of kijkers zijn onder de indruk geraakt van de vriendelijkheid en mate van integratie van mijn islamitische gastgezin, van de vrolijkheid van de Surinaamse moslim Sherida. En ze zijn hopelijk boos geworden over de haat tegen de Turks-Nederlandse jongen Güner die op 4 mei een prachtig gedicht voorlas op de Dam.

En ja, soms maakte zo’n echt dialoog ook onrustig. Maar juist dan kan er een echt gesprek gang komen en misschien zelfs wel verbinding ontstaan. Dat is wat we in ‘Tijs en de ramadan’ hebben geprobeerd. Een flink deel van het panel van 100, waar Van Mulligen voortdurend op foetert in zijn stuk, wilde in ieder geval graag meer contact met moslims naar aanleiding van het programma.

TijsvdBrink

Tijs van den Brink

Tijs van den Brink presenteert de EO-programma’s ‘Adieu God?’ en voorheen ‘De Tafel van Tijs’ op NPO 2. …
Profiel-pagina
Al 12 reacties — praat mee.