Huis vd Tijd-181

Soukaina El Jaouhari

Onderzoeker Zorg

Soukaina el Jaouhari is onderzoeker en werkt bij Tao of Care, een organisatie die zich inzet voor de ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten met volgens de visie van de Sociale Benadering Dementie. Zij onderzoekt onder andere wat het effect is van de sociale benadering is op het welzijn van deelnemers en hun naasten. Daarnaast houdt zij zich bezig met onderzoek naar ouderen met een migratieachtergrond en dementie. Hierin richt zij zich op het inzichtelijk maken van hun leefwereld, en de wensen en behoeften die zij hebben in relatie tot zorg.

Recente artikelen van Soukaina El Jaouhari