Janneke Stegeman

Janneke Stegeman

Theoloog

Janneke Stegeman is theoloog en docent bij Emoena, een opleidingsprogramma voor interlevensbeschouwelijke samenwerking en dialoog aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

In 2014 promoveerde zij op het proefschrift ‘Decolonizing Jeremiah: identity, narratives and power in religious tradition’, over de rol van conflict in de ontwikkeling van religieuze traditie (VU). Een deel van haar onderzoek deed ze in Jeruzalem, waar ze ook woonde.

Ze is publiek theoloog en bijbelwetenschapper, in 2016-2017 was ze Theoloog des Vaderlands. In 2017 verschenen ‘Heb je hem weer’, een bundeling van kritische en bevrijdende preken en andere verrassende interpretaties van bijbelteksten en het essay ‘Alles Moet Anders – Bevrijdingstheologie voor Witte Nederlanders’.

Recente artikelen van Janneke Stegeman