Nella-van-den-Brandt

Nella van den Brandt

Religiewetenschapper

Nella van den Brandt is onderzoeker op het vlak van gender, religie en diversiteit. Ze schreef een doctoraat over feministische vertogen over, en verhoudingen met, islam en christendom in Vlaanderen. Haar postdoctoraal onderzoek richtte zich op religieuze bekering, gender, seksualiteit en ras/etniciteit in hedendaagse media en cultuur in West-Europa. Haar huidige onderzoeksinteresse ligt op het vlak van levensverhalen en het verlaten van religie. Haar passie is nadenken over feminisme, het lezen van feministische en postkoloniale verhalen, en het beoefenen van yoga.

Recente artikelen van Nella van den Brandt