1639081487698

Nina Conkova

Senior onderzoeker

Nina Conkova is senior onderzoeker bij Leyden Academy on Vitality and Ageing. Nina zet zich met hart en ziel voor een goede oude dag voor iedereen. In haar dagelijkse activiteiten verricht Nina onderzoek naar de zorg voor en de beeldvorming en welbevinden van ouderen met een migratieachtergrond in Nederland. Naast wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek, is zij bezig met het ontwikkelen, uitvoeren en verduurzamen van sociale initiatieven en trainingen rond eenzaamheid. Nina’s werk staat bekend voor haar erkenning van de diversiteit en veerkracht binnen ‘de’ groep ouderen met een migratieachtergrond en haar inzet in de wisselwerking tussen onderzoek, praktijk en beleid.

 

Recente artikelen van Nina Conkova