Taede Smedes

Taede Smedes

Godsdienstfilosoof, theoloog en publicist

Taede A. Smedes is godsdienstfilosoof, theoloog en publicist. In 2016 verscheen van zijn hand ‘God, Iets of Niets? De postseculiere maatschappij tussen ‘geloof’ en ‘ongeloof’’ bij Amsterdam University Press. En begin 2018 verschijnt bij diezelfde uitgeverij van zijn hand ‘Thuis in de kosmos: Het Epos van Evolutie en de vraag naar de zin van het bestaan’. Hij recenseert o.a. voor het Nederlands Dagblad en De Volkskrant.

Recente artikelen van Taede Smedes